:: சான் ஆண்டோனியோ தமிழ் பள்ளி - SAN ANTONIO TAMIL SCHOOL ::

  • " SA Tamil School Inc. "- A Registered Non-Profit Organization
  • " Goal " - Teaching Tamil Language and Nurture Tamil Culture in Children
  • " Parent Volunteers "- Quality Teaching by Passionate Parent Volunteers
  • " American Tamil Academy Syllabus "- Tailored and Formulated for Kids Living in USA
  • " Tamil Culture Enrichment "- Students Perform Cultural Programs During Festivals
  • " Join us "- Be part of this endeavor by volunteering and supporting

School Board and Management

:
Board of Directors Advisory Board Members Accreditation Committee
President:
Dr. Malini Mariappan, PhD
Dr. Sankaranarayanan, PhD Mr. Saravankumar Sarvareddy, MCA
Vice President:
Mr. Vijay Parthasarathy, MS
Mr. Suresh Sundararajan, MBA Mr. Rajakumar Mariappan, MCA
Secretary:
Mr. Arulmani Periyasamy, MBA
Dr. Arasu Chellaiah, PhD Mr. Balamurugan Rangaraju, MS
Joint Secretary:
Dr. Kannan Thirumalai, PhD
Mr. Ravi Thinnatti, M.E
ATA Coordinator:
Dr. Udayar Ilangovan, PhD
Mr. Sundar Kothandaraman, MBA
Treasurer:
Mrs. Sudhasree Rajaguru, B.E
Mr. Karthikeyan Subbahnaidu, M.Sc,
Dr. Udayar Ilangovan, PhD
Dr. Malini Mariappan, PhD
Non-profit Organization/Safety Committee 2016-17 Academic Team/School Counselor
Mr. Arulmani Periyasamy, MBA Prinicipal Mrs. Vijayalakshmi Ulaganathan, MSN, RN
Mrs. Vijayalakshmi Ulaganathan, MSN, RN Vice-Principal Mr. Rajkumar Mariappan, MCA
Mr. Ruban Thangaraj, B.E School Counselor Mr. Saravankumar Sarvareddy, MCA
Dr. Appachi Elumalai, MD
Mrs. Sudhasree Rajaguru B.E
Online LMS ATA Liaison Syllabus Review committee
Mr. Kalicharan Sundaram, MCA Mr. Rajkumar Mariappan, MCA Dr. Udayar Ilangovan, PhD
Mrs. Priya Krishnamaraju, B.E Dr. Kannan Thirumalai, PhD
Mr. Balaji Balagurumoorthy, B.E Mrs. Aarthi Sathyamoorthy, M,Com.
Mr. Rajakumar Mariappan, MCA
Cultural&Extracurricular activity coordinator Website Maintenance Public relations and Media
Mr. Kalicharan Sundaram Mr. Rajaguru Paramasamy Mr. Rajaguru Paramasamy
Mr. Balamurugan Rangaraju, MS Mr. Kalicharan Sundaram
Mr. Karthikeyan Subbahnaidu, M,Sc. Mr. Rajakumar Mariappan, MCA
Parent Representatives Teacher Representatives Student Representatives
Mr. and Mrs. Rajaguru Paramasamy Mrs. Aarthi Sathyamoorthy, M.Com Thalir - Vetrivel
Mr. and Mrs. Mohan Damodaran Mrs.Rajeswari Kailasam Mazhalai - K. Niranjana
Mr. and Mrs. Kalicharan Sundaram Mrs.Sasikala Kumar Level 1 - Sachin Kumar
Mr. and Mrs. Sivasakthy Pothiraj Mrs. Vetriselvi Ramasami, B.E Level 1 - Pritvik Sriram
Mrs. Kalai Selvi Shanmugam Mr. Rajakumar Mariappan, MCA Level 2 - Dheeran Mahesh
Mr. Karthik Sabesan Mrs.Ambika Ilamparuthi Level 2 - Sadhana Sivasakthi
Mrs.Janaki Anantha Prasad Level 3 - Darshan Sathish Kumar
Mrs.Sapna Ramakrishnan Level 4 - Avyakta Kandhesh
Mrs.Geetha Satish Level 5 - Vishal Vijayakumar
Mrs.Rajeswari Level 6 - Mithun Balamurugan
Mrs.Rampriya Logan
Teachers 2017-18 Substitute Teachers
Thalir Mrs. Anubama Jaganathan, BCS Malazhai-Level2 Mrs.Anandhi Saravanan, BCS
Mrs.Shylin Mervin, MBA Mrs. Poornasundari Sivasamy, B.E
Mrs. Rajeswari Kailasam B.Sc, MBA Mrs. Tamizharasi Vajjiravelu, BDS
Mrs. Abiramavalli Ramakrishnan, BFA Mrs. Grace Britto MBA
Mazhalai Mrs.Geetha Ramakrishnan Level2-Level4 Mrs. Jeerena, B.E, MBA
Mrs. Jothi Alagar, MCA Mrs. Ashwini Giriraj, MCA
Mrs. Sridevi Subramaniam, BBA Mr. Raja Pitchiah, DCA
Mrs. Sasikala Kumar, MBA
Mrs. Anita Sendhilkumar BA.,BL.,MDSE
Level 1 Mrs. Haji Begam, MBA Level4-Level6 Mrs. Mathangi Mathavan, M,Sc.(Electronics)
Mrs. Aarthi Sathiamurthy, M.Com Dr. Mrs. Subha Kumar, Phd
Mrs. Satyashree Venugopalan BHMS.PGDGC
Mrs. Kumar Poniayan B.E (EEE)
Mrs. T.Sangeetha Devi, ME(AE)
Level 2 Mrs. Vimala Sivasakthi, MCA
Mrs. Vetriselvi Prakash, B.E
Mrs. Janaki Prasad, B.Com
Mrs.Preetha Karthik, B.Tech
Level 3 Mrs. Sapna Ramakrishnan, B.E
Mr. Srinivas Sudarshan B.E.,MS
Mrs.Divya Vijayakumar, B.E
Level 4 Mrs. Gandhi Balamurugan, B.Com
Level 5 Mrs. Rajeswari Praveen Kumar D.TED, B.Lit (Tamil Lit)
Level 6 Mrs. Rampriya Logan, B.E., MBA

Follow Us On

Vision and Mission

We, the San Antonio Tamil School community (parents / teachers / management), envision all students to develop skills and knowledge to communicate effectively in their ...

Read More

History

San Antonio Tamil School (SA Tamil School) was founded in the year 2005 by few passionate parents to teach their young children their ...

Read More